ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ


ข้อกำหนดการใช้งาน

การเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน EnjoyBook อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอยบุ๊ค (ต่อไปนี้ขอแทนว่า บริษัทฯ) ที่ผู้ใช้ (นักเขียน นักอ่าน หรือผู้ใดก็ตามที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น) ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งก็รวมไปถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน


เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน EnjoyBook เป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่สนใจอยากเผยแพร่งานเขียน และผู้ที่รักในการอ่านเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผู้ใช้เผยแพร่แต่อย่างใด


เงื่อนไขโดยทั่วไป

เมื่อใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ย่อมหมายถึง ผู้ใช้งานยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน จะถือว่าผู้ใช้ได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการแล้ว ซึ่งนั่นก็รวมไปถึงการที่ผู้ใช้ยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๆ ที่ระบุไว้


การสร้างบัญชี

ในการใช้บริการ ผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โดยกำหนดชื่อบัญชีและรหัสผ่าน ที่ต้องใช้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริง รวมไปถึงการแก้ไขบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่าผู้ใช้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของผู้ใช้ได้ทันที

ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องรักษาบัญชีและรหัสผ่านของตนเอง และหากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้จะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที และทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีที่ว่า แม้ว่าจะถูกใช้โดยผู้อื่นก็ตาม


ข้อจำกัดในการเผยแพร่ผลงาน

ผู้ใช้สามารถอัปโหลดผลงานตามหมวดหมู่ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน อาทิ นิยายแฟนตาซี นิยายกำลังภายใน นิยายรักวัยรุ่น ฯลฯ ได้อย่างอิสระ ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทฯ

โดยเนื้อหาที่เผยแพร่ไปนั้น ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด หรือต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น


ประเภทของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
 • - การใช้ถอยคำหยาบคาย ว่าร้าย ดูหมิ่น
 • - ผิดกฏหมาย และมีเนื่อหาที่ไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
 • - มีเนื้อหาที่วิพากษ์วิจารณ์ จาบจ้วง หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ รวมถึงสร้างความเสียหายต่อศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใด ๆ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันภายในสังคม
 • - เนื้อหาที่แสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพศ อันผิดต่อศีลธรรมอันดี และการยอมรับของสังคม

การใช้งานภาพประกอบ

ผู้ใช้จะต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาติให้เผยแพร่รูปภาพ ภาพวาด ภาพถ่าย การ์ตูน หรือคลิป ที่ใช้ประกอบนิยายหรือผลงานนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้ตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการทางกฎหมาย หรือค่าชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดการเรียกร้องสิทธิ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับการใช้ภาพประกอบ


ประเภทของภาพที่ไม่เหมาะสม
 • - ภาพที่ติดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 • - ภาพที่สื่อไปในทางลามกอนาจาร
 • - ภาพที่แสดงให้เห็นอวัยวะที่ควรปกปิด เช่นอวัยวะเพศ
 • - ภาพที่เกิดจากการปรับแต่งภาพที่ติดลิขสิทธิ์

อื่น ๆ

ทุกสิ่งอย่างที่เผยแพร่อยู่ในผลของผู้ใช้ ต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และต้องได้รับการอนุญาติแล้วเท่านั้น


ระบบเติมเงิน

 • - ผู้ใช้ตกลงที่จะยอมรับเงื่อนไขการเติมเงินผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ โดยยินยอมที่จะทำตามข้อกำหนดทั้งหมดของการเติมเงินให้ครบถ้วน และรวมไปถึงการเก็บรักษาความลับของรหัสเติมเงิน หรือบัตรเครดิตไว้เป็นความลับเฉพาะ โดยทางบริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใด ๆ ก็ตามผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • - ผู้ใช้ยินยอมรับระบบเหรียญที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคต
 • - เมื่อการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้รับรู้ว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขได้ โดยทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งนับรวมไปถึงสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน เนื่องด้วยการตรวจสอบก่อนทำรายการเป็นหน้าที่ของผู้ใช้
 • - การชำระค่าบริการใด ๆ เป็นไปตามราคาที่แสดงผลบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • - ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดใด ๆ ขึ้น ผู้ใช้สามารถติดต่อมาได้ที่ [email protected]
 • - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ก็ตามโดยที่ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอม
 • - ผู้ใช้มีอิสระในการตรวจสอบจำนวนเงินและการทำรายการของผู้ใช้เอง ผ่านช่องทางที่บริษัทฯกำหนดไว้
 • - บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข และเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การลบบัญชี/ลบข้อมูลผู้ใช้

หากผู้ใช้ประสงค์จะลบข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งข้อมูลไปยัง [email protected] ดังนี้

1. Email ที่ใช้ในการลงทะเบียน

2. หลักฐานการเติมเงินอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อยืนยันตัวตน

เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและมีการติดต่อกลับภายใน 7 วันหลังได้รับแจ้ง

Enjoybook
ที่อยู่ : 4/12 ม.5 ซ.ไสวประชาราษฏร์25 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
เวลาทำการ : 09.00-18.00 น. จันทร์-ศุกร์